Program pozamerytoryczny

Piątek, 1.03.2024

8.00 – 8.30
Wykład specjalny: Rozmowa Roberta Pełki z Maciejem Siembiedą o warsztacie pracy pisarza (Art Project) Miejsce: Hotel Piast Opole

Autor Maciej Siembieda – związany z Opolem, wystąpi bezpłatnie, na zaproszenie przyjaciela – Roberta Pełki – Kierownika naukowego konferencji.
Wykład nie jest finansowany ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE, Izbie POLMED oraz MedTech Polska.

20.00
Wieczór towarzyski – kolacja regionalna
Miejsce: Restauracja „Starka” w Opolu

Wieczór towarzyski nie jest finansowany ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE, Izbie POLMED oraz MedTech Polska.
Wieczór towarzyski finansowany jest z wpłat od uczestników indywidualnych.

Przewiń na górę